G.L. Pharma Czechia s. r. o.

Upozornění pro vstup do sekce pro Odbornou veřejnost

Potvrzením tlačítka „pokračovat“ výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

I. jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů (součást právního řádu České republiky), tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat

II. jsem se seznámil s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu I.

III. v případě, že nejsem odborníkem, jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.

OdejítPokračovat

Aktuality:

Podporujeme: